Foto: LWL/Steineweg

Het brein - intelligentie, bewustzijn, emotie

Thematentoonstelling in het LWL-Museum voor Natuurkunde

Neem eens een kijkje in je hoofd! Ervaar wat daarin gebeurt, hoe zich een persoonlijkheid vormt, gevoelens ontstaan of plannen worden gesmeed. Begrijp hoe geprobeerd wordt intelligentie te meten. Dat is allemaal mogelijk in de nieuwe tentoonstelling ‘Het brein – intelligentie, bewustzijn, emotie’, van het Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) in het LWL-Museum voor Natuurkunde in Münster. ‘Het brein’ is de grootste expositie in Duitsland over dit onderwerp, waar bezoekers vanaf 29.06 t/m 27.10.19 dit integrerende orgaan kunnen ontraadselen. Op 1200 vierkante meter ontdekken museumbezoekers wetenswaardigheden over allerlei onderwerpen, zoals zintuigelijke waarneming, zelfbewustzijn of gedrag. De anatomie en evolutie van het menselijk brein worden in al hun facetten en voor alle leeftijden helder gemaakt, vragen over kunstmatige intelligentie en de dierenwereld beantwoord. De 13 thema’s van de tentoonstelling laten op illustratieve manier de enorme capaciteit en diversiteit van dit complexe orgaan zien.
Ongeveer 770 objecten, waaronder wel 70 echte hersenen, 65 tactiele modellen, 63 mediastations, ca. 130 foto’s en ongeveer 140 grafische weergaven hebben de samenstellers van de expositie, Nicola Holm en Dr. Julia Massier, samen met curator Lisa Klepfer en onder leiding van museumdirecteur Dr. Jan Ole Kriegs verzameld en geënsceneerd. De tentoonstelling is mogelijk gemaakt door de financiële steun van de LWL-Kulturstiftung en ondersteund door de ZEIT Akademie als mediapartner.

 

Foto: LWL/Steinweg

Diversiteit in de hersenen en in de tentoonstelling

Op het gebied van waarneming wordt een beroep gedaan op het brein en voor de interactie tussen lichaam en geest komt het aan op het eigen gevoel. Een complete expositieruimte houdt zich bezig met slapen en dromen, maar ook psychische aandoeningen, drugs en gedrag worden aan de orde gesteld. “In de tentoonstelling gaat het ook over intelligente mensen en dieren. Daarnaast wordt de vraag belicht of kunstmatige intelligentie, in de vorm van computeralgoritmen, meer een zegen of een vloek zijn, als ze telkens meer in ons dagelijks leven ingrijpen”, legt Kriegs uit.

 

⇑ Zum Seitenanfang

Foto: LWL/Steinweg

⇑ Zum Seitenanfang

Hoogtepunten – Einstein, Picasso en een Londense taxi

De anatomische diversiteit van de hersenen wordt gepresenteerd in een aparte ruimte, de ‘Galerie der hersenen’, met in totaal 71 hersenen. 65 daarvan zijn afkomstig uit de ‘Erdinger-dierenhersenenverzameling’, de grootste verzameling hersenen van gewervelde dieren in Duitsland. Het zelf geprepareerde en geconserveerde zenuwstelsel van een berberaap geeft een uniek kijkje in de anatomische samenhang.

Bovendien is de zeldzame eerste editie uit 1520 van de wiskundige bevindingen van Adam Ries(e) te zien. Verrassend zijn vindingrijke dieren, creatieve machines en zelflerende planten. Als bijzonder hoogtepunt gelden twee preparaten van de hersenen van Albert Einstein, die voor de tentoonstelling uit het Mütter Museum in Philadelphia (USA) naar Duitsland zijn overgebracht. Een ander opmerkelijk object is een Neolithisch menselijk schedel uit Warburg. Dat toont de eerste sporen van schedelchirurgie van 5400 jaar geleden in Westfalen en wordt door het LWL-Museum voor Archeologie ter beschikking gesteld.
En een originele Londense taxi kondigt goed nieuws aan over het leervermogen van volwassenen. Studenten van de designacademie aan de universiteit van Münster hebben bijgedragen met jonge, frisse ideeën voor het ontwerp van de tentoonstelling.

 

 

Foto: LWL/Steinweg

Kunstmatige intelligentie

Een speciaal expositiestuk, op de weg naar kunstmatige intelligentie, is één van de prototypes van een robot, de cybernetische machine ‘MM7 Selektor’, in bruikleen gegeven door het Technologische Museum in Wenen. De visionair Claus Christian Scholz-Nauendorff ontwikkelde in 1962 dit zogenaamde ‘machinemens nummer 7’. Het bewoog zich voort op wieltjes en kon zijn armen, ogen en mond mechanisch bewegen. Medesamensteller van de tentoonstelling Dr. Julia Massier: “MM7 kon nog geen berekeningen maken, maar was een mijlpaal in de robotica”.

Nieuw museumpersoneel
Heel andere eigenschappen heeft de nieuwe, mechanische ‘museummedewerker’, robot KIM. Tot zijn basisuitrusting behoren een 3D-camera in zijn hoofd en een sensor voor veilig navigeren door het museum. “Als aanwinst voor de museumdidactiek leidt KIM de museumbezoekers en ook groepen volwassenen (op afspraak) door bepaalde delen van de tentoonstelling en vertelt in het Duits, en waarschijnlijk vanaf 1 augustus ook in het Engels, allerlei wetenswaardigheden over geselecteerde objecten”, zegt Nicola Holm, medesamensteller van de tentoonstelling.

 

Een tentoonstelling om actief mee te doen
“De tentoonstelling komt tot leven door een mix van mediale en analoge actieve stations. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld hun vaardigheid testen bij het ontgrendelen van het slot van een kist, een samenwerkingsspel uitproberen, ervaren hoe dieren de wereld waarnemen of hun kortetermijngeheugen testen’, legt beursorganisator en curator Lisa Klepfer uit.

⇑ Zum Seitenanfang

Achtergrond van de tentoonstelling

Het LWL-Museum voor Natuurkunde exposeert van 29 juni 2018 tot en met 27 oktober 2019 de exclusieve tentoonstelling ‘Het brein – intelligentie, bewustzijn, emotie’. Op 1200 m2 maken de bezoekers kennis met de anatomische diversiteit en de enorme prestaties van dit complexe orgaan. De tentoonstelling is dankzij het brailleschrift, de meertalige audiogids (D, EN, NL) met audiodescriptie, tactiele modellen en ondertitelde films geschikt voor zowel personen met als zonder beperkingen. Alle tentoonstellingsruimtes zijn toegankelijk voor gehandicapten en gezinnen met kinderwagens.

De tentoonstelling wordt mogelijk gemaakt door de financiële steun van de LWL-Kulturstiftung en ondersteund door de ZEIT Akademie als mediapartner.

Tentoonstelling: 29.06.2018 t/m 27.10.2019
www.das-gehirn.lwl.org

LWL-Museum voor Natuurkunde
Westfaals Staatsmuseum met Planetarium
Sentruper Str. 285
D-48161 Münster
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 9-18 uur
Toegangsprijzen: jongeren 4 euro, volwassenen 6,50 euro, gezinnen 14 euro

Perscontact:
Frank Tafertshofer, LWL-Pers, telefoon: + 49 (0)251 591-235, presse@lwl.org en
Bianca Fialla, LWL-Museum voor Natuurkunde, telefoon: +49 (0)251 591-6066

Redacties opgelet!
Het beeldmateriaal en de teksten kunt u via www.lwl.org ("Newsroom") downloaden.